Co-Ownership project

Dutch version

Beste mogelijke deelnemer, vriend, familie, nieuwsgierige bezoeker of willekeurig persoon

Deze pagina dient als een uitnodiging /open call voor een deelname in het Co-Ownership project.

Ik ben Wannes Cools, een in België gebaseerde visuele kunstenaar. Ik ben sedert 2016 als master afgestudeerd aan Sint Lukas Antwerpen. Ik zou jullie bij deze graag uitnodigen om deel te nemen aan het project dat ik in al een zekere tijd in mijn hoofd heb.

IN HET KORT!

Het Co-Ownership project nodigt mensen uit om een co-eigenaar te worden van één van de honderd en twee werken die ik gedurende een maand heb gemaakt. Ik maakte een minimum van 3 werken per dag en dus soms meer afhangende van stemming, gevoel, etcetera. Al het werk is gemaakt op een A-5 formaat vooral omwille van een prangend tekort aan ruimte. Als je graag wenst deel te nemen aan dit project. Niet twijfelen gewoon deelnemen. En word zo één van de 102 co-eigenaars die de booklet helpt te realiseren.
HOE NEEM IK DEEL DOOR EEN WERK TE BESTELLEN IN 3 STAPPEN?
1: KIES EEN WERK UIT EN NOTEER DE TITEL VAN DIT WERK
2: STUUR MIJ EEN EMAIL MET DE TITEL VAN HET WERK NAAR KEUZE EN EEN ADRES OM NAAR TE POSTEN VIA: co-ownership_project@hotmail.com
3: WEES GEDULDIG 

Dit project is voornamelijk in mijn hoofd beland door een tekort aan specifieke werkruimte. Na het afstuderen aan het Sint Lucas Antwerpen voelde ik me sterk geneigd om grotere werken en installaties te maken na mijn laatste jaar in opleiding. Maar zoals het gaat met alles wat je van te voren plant, loopt niet alles exact zoals je in eerste instantie gepland had. Ik kon me namelijk geen echt grote ruimte veroorloven voor het werk dat ik als visie had. Door dat tekort ben ik juist veel werk op kleine formaten beginnen maken. Kleinere werken die in eerste instantie de functie hadden van een schets voor later een groter body van werk te maken. In mijn vooruitgang realiseerde ik deze kleine werken van een toch grote waarde waren voor mij persoonlijk. Qua inhoud en idee dat er geprojecteerd werd op de A-5 papiertjes. Dit gegeven ontdekken werd voor mij een erg relevant keerpunt in mijn kunstpraktijk. Maar ook het bekijken van een hoop boeken,magazines en comics. Dit gaf mij de mogelijkheid om klein en tevens ook op grote schaal te werken in een zekere zin. Later heb ik al het werk gescand en voor mij vormde dit een voldoende connectie met mijn werk. Het is in een zekere zin vereeuwigd in een digitaal format en kan dus nog steeds anders herbruikt worden. Ik herinner me nog af te vragen wat de volgende stap zou kunnen zijn met de hoop aan werken die ik had gemaakt. Hoe kan ik het werk aan de man brengen en het op zo’n manier tonen dat het begrepen kan worden zoals ik het zag wanneer ik het werk maakte. Dit was het moment dat ik besloot om de hoeveelheid werk om te zetten naar een boekvorm of publicatie. Maar om zomaar lege pagina’s te vullen met de scans van de werken leek mij niet echt het meeste dat ik uit het idee kon puren. Het besluit om al de originele werken weg te geven aan 102 verschillende mensen en om deze mensen zo ver mogelijk te zoeken vond ik een fascinerend idee op zich. Het uitnodigen van oude vrienden, nieuwe vrienden, vreemdelingen of zelfs bekende mensen. Daarvoor heb ik dan een klein gevouwen instructieblaadje voorzien. Met het idee dat jij de deelnemer een werk uitkiest en dit toegestuurd krijgt. In ruil vraag ik enkel wat van je tijd en geef ik je enkel instructies die je vrij mag uitvoeren als je dat zelfs al wenst te doen. Natuurlijk zou het volgen van de instructies of eerder richtlijnen mijn project beter helpen aandikken en afronden tot een mooi variabel geheel. Het werk dat je kiest word gratis naar je toe gestuurd via de post. Dus wees alvast geduldig als je participeert sinds de post er soms wat langer over kan doen als de afstand ver is. Als je dus wenst deel te nemen dan heb ik enkel de titel van het werk dat je wenst te ontvangen nodig alsook een adres waar ik het originele werk naar toe kan sturen samen met de instructies. Als het doel van het project behaald word en er dus 102 verschillende co-eigenaars zijn dan zou ik graag een vervolg maken op het project maar de kwantiteit van de werken vergroten. Als co-eigenaar word je in zekere zin een 50-50 partner van mij en van het werk dat je uitkiest. In de instructies staat dit nogmaals verduidelijkt. Je hangt overigens nergens aan vast zoals iets contractueel of dergelijke meer. Ik vraag enkel voor respect voor het harde werk dat en de tijd die ik in dit project heb gestoken. Heb je dat niet dan is dat een helaas gegeven waarover ik geen fysieke controle heb. Dus het is zowel voor jullie als voor mij een project met als basis het idee van vertrouwen en mutueel respect. Dus ik zou dan ook graag vragen om het project met de juiste motivatie en respect te benaderen. Wanneer uiteindelijk al het werk uit handen is gegeven zou ik graag met de vergaarde info en met de uiteindelijke publicatie één of meerdere tentoonstellingen doen. Dit op basis van samenspraak met de co-eigenaar. Ook dit zal meer gespecificeerd worden in de bijgevoegde instructies.

(Let wel op, sinds er van elk origneel werk maar één bestaat moet je misschien weliswaar vlug reageren omdat meerdere mensen in hetzelfde werk interesse kunnen hebben. Dus wie het eerst reageert krijgt het werk.)

TOT SLOT: DEEL DEZE OPEN CALL/ INVITATIE MET ZOVEEL EN ZO VER ALS JE WENST MET WIE JE WILT. MISSCHIEN GERAKEN WE VOORBIJ DE GRENZEN VAN BELGIË.